Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1211

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 17.36 0.95 0.00 3.50
Urval 2 17.71 17.80 0.95 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1033

Antagna urval 1

196

Antagna urval 2

156

Under HT2020 sökte 1033 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 200 i första hand. Totalt antogs 196 personer i det första urvalet varav 95 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 156 personer varav 70 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.02 18.18 1.30 0.00 4.00
Urval 2 20.02 19.40 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.02 i urvalsgrupp BI, 18.18 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

775

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

39

Under HT2019 sökte 775 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 157 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 23 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 21 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 19.70 1.40 0.00 4.00
Urval 2 19.58 17.15 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

953

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 953 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 175 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 18 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 21 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.89 19.65 1.55 0.00
Urval 2 20.70 18.40 1.50
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.89 i urvalsgrupp BI, 19.65 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1203

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 1203 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 190 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.44 19.10 1.45 0.00
Urval 2 20.44 19.10 1.35
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.44 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1320

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 1320 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 172 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.14 19.90 1.65 0.00
Urval 2 20.50 19.25 1.65
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.14 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1484

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 1484 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 208 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 16 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 16 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 19.90 1.45 0.00
Urval 2 20.50 19.90 1.40
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1423

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 1423 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 222 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 15 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 14 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala