Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1211

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.89 19.65 1.55 0.00
Urval 2 20.70 18.40 1.50
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.89 i urvalsgrupp BI, 19.65 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1203

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 1203 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 190 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.44 19.10 1.45 0.00
Urval 2 20.44 19.10 1.35
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.44 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1320

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 1320 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 172 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.14 19.90 1.65 0.00
Urval 2 20.50 19.25 1.65
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.14 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1484

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 1484 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 208 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 16 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 16 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 19.90 1.45 0.00
Urval 2 20.50 19.90 1.40
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1423

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 1423 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på civilingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 222 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 15 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 14 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala