Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1221

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 16.16 0.95 0.00 3.00
Urval 2 16.95 17.07 0.85 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 17.07 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

586

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

38

Under HT2020 sökte 586 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 31 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 28 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.22 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.33 17.22 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.22 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

533

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

18

Under HT2019 sökte 533 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 11 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 9 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 16.70 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.94 16.66 1.10 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

657

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under HT2018 sökte 657 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 14 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 11 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.36 17.44 1.45 0.00
Urval 2 20.36 17.44 1.35
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.36 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

794

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 794 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.21 19.80 1.35 0.00
Urval 2 18.85 17.68 1.30
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.21 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

977

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 977 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 104 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 19.50 1.45 0.00
Urval 2 19.40 17.77 1.40
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1124

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 1124 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.73 19.80 1.35 0.00
Urval 2 18.90 18.60 1.35
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.73 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

956

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 956 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala