Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1221

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.36 17.44 1.45 0.00
Urval 2 20.36 17.44 1.35
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.36 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

794

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 794 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.21 19.80 1.35 0.00
Urval 2 18.85 17.68 1.30
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.21 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

977

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 977 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 104 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 7 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 19.50 1.45 0.00
Urval 2 19.40 17.77 1.40
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1124

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 1124 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.73 19.80 1.35 0.00
Urval 2 18.90 18.60 1.35
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.73 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

956

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 956 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Uppsala universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala