Antagningspoäng för Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet

Programkod: UU-P1201

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.76 17.23 0.65 0.00 3.00
Urval 2 15.75 15.36 0.60 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 16.76 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

750

Antagna urval 1

182

Antagna urval 2

146

Under HT2020 sökte 750 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 184 i första hand. Totalt antogs 182 personer i det första urvalet varav 53 var män och 125 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 146 personer varav 40 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.78 19.70 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.43 19.70 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 19.78 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

31

Under HT2019 sökte 537 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 10 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.65 21.02 1.30 0.00 4.00
Urval 2 20.26 17.40 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.65 i urvalsgrupp BI, 21.02 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

630

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 630 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 160 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 15 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.67 20.52 1.45 4.00
Urval 2 20.20 18.93 1.40 4.00
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.67 i urvalsgrupp BI, 20.52 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

831

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 831 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 176 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 13 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 20.52 1.40 4.00
Urval 2 20.21 20.06 1.35 4.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, 20.52 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

824

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 824 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 185 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 20.71 1.50 4.00
Urval 2 20.69 20.10 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 20.71 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

978

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 978 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 230 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 9 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 18.37 1.40 4.00
Urval 2 19.80 17.30 1.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 18.37 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1030

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 1030 personer till Tekniskt-naturvetenskapligt basår Reserverad plats på naturvetenskapliga kandidatprogram vid Uppsala universitet varav 225 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Uppsala universitet

Andra utbildningar i Uppsala