Sökresultat

Visar 194 sökresultat för "Kalmar, Växjö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö Linnéuniversitetet - - -
Turismprogrammet Linnéuniversitetet 15.70 15.09 0.55
Ledarskap - organisatoriskt, kreativt och entreprenöriellt, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Linnéuniversitetet 15.15 15.08 0.85
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 15.60 17.25 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Linnéuniversitetet 12.59 - -
Designprogrammet - inriktning hållbar utveckling Linnéuniversitetet - - -
Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning Linnéuniversitetet 10.21 11.60 0.35
Matematik och modellering, masterprogram, Inriktning matematisk statistik och finansmatematik Linnéuniversitetet - - -
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning design, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning Linnéuniversitetet - - -
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap Linnéuniversitetet - - -
Biologiprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska Linnéuniversitetet 15.88 13.87 -
Pedagogik, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Interaktiva digitala medier Linnéuniversitetet 0.00 - -
Medieentreprenörprogrammet Linnéuniversitetet 16.50 14.23 0.60
Barnmorskeprogrammet Linnéuniversitetet - - -
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Engelska - Svenska, delt Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska Linnéuniversitetet 14.97 15.26 0.30
Kulturledarprogrammet Linnéuniversitetet - - -
Leadership and Management in International Context, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Linnéuniversitetet 15.48 15.90 0.40
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Specialpedagogprogrammet, INRIKTNING MOT GYMNASIESKOLAN Linnéuniversitetet - - -
Sjöingenjörsprogrammet 180 hp varvat med behörighetsgrundande utbildning 97,5 hp Linnéuniversitetet - - -
Optikerprogrammet Linnéuniversitetet 17.07 17.10 0.80
Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program Linnéuniversitetet 12.40 11.80 -
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Linnéuniversitetet 16.41 16.35 0.90
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning sociologi Linnéuniversitetet 20.56 - 1.10
Elektroteknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 0.00 - -
Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring Linnéuniversitetet 16.69 15.90 0.95
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård Linnéuniversitetet - - -
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap Linnéuniversitetet 16.01 13.75 0.65
Socionomprogrammet Linnéuniversitetet 18.64 17.69 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik Linnéuniversitetet - - -
Internationell administration med språk, Inriktning engelska Linnéuniversitetet - - -
Matematikdidaktik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Innovation genom ekonomi, teknik och design, - inriktning teknik, master program Linnéuniversitetet - - -
Speciallärarprogrammet, Inriktning mot matematikutveckling Linnéuniversitetet - - -
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska Linnéuniversitetet - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Linnéuniversitetet 15.05 17.54 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi Linnéuniversitetet 20.47 18.64 1.35
Socialt arbete, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 12.50 - 0.90
Mediekreatörprogrammet Linnéuniversitetet 16.80 15.90 0.70
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre Linnéuniversitetet - - -
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Franska - Svenska, delti Linnéuniversitetet - - -
Förskollärarprogrammet Linnéuniversitetet 14.10 14.80 0.30
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska Linnéuniversitetet 0.00 - -
Ledarskap - innovativt, kreativt och entreprenöriellt, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Speciallärarprogrammet, Specialisering mot matematikutveckling Linnéuniversitetet - - -
Fysik, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning Linnéuniversitetet - - -
Sjökaptensprogrammet, 180 högskolepoäng varvat med fristående kurser för fartygsförlagd utbildning, Linnéuniversitetet - - -
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 21.35 21.50 1.55
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Linnéuniversitetet 14.86 14.53 0.40
Enterprising & Business Development Linnéuniversitetet 17.03 16.80 0.90
Vårdvetenskap, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Sociologiprogrammet Linnéuniversitetet 16.86 16.53 0.75
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning genusvetenskap Linnéuniversitetet 20.00 - 0.90
Business Process and Supply Chain Management, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik Linnéuniversitetet 13.65 13.00 0.55
Musik- och ljuddesignprogrammet Linnéuniversitetet 16.85 15.96 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik Linnéuniversitetet - - -
Internationell administration med språk, Inriktning spanska Linnéuniversitetet - - -
Farmaceutprogrammet Linnéuniversitetet 14.75 17.79 0.65
Programvaruteknik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Medie- och kommunikationsvetenskap, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Speciallärarprogrammet, Inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling Linnéuniversitetet - - -
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk Linnéuniversitetet 15.30 - 0.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild Linnéuniversitetet 0.00 - -
Sociologi, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Matematikerprogrammet Linnéuniversitetet - - -
Nordiskt masterprogram för språklärare, Inriktning engelska Linnéuniversitetet - - -
Socialt arbete, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Tyska - Svenska, deltid Linnéuniversitetet - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Linnéuniversitetet 13.47 15.02 0.15
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska Linnéuniversitetet - - -
Marknadsföring, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Informationslogistik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Fysikerprogrammet Linnéuniversitetet 0.00 - -
Digital affärsutveckling, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Kemi, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Linnéuniversitetet 17.50 17.88 0.80
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Linnéuniversitetet 17.59 17.10 0.85
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Statsvetarprogrammet Linnéuniversitetet 17.73 17.10 0.90
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning historia Linnéuniversitetet 14.48 15.37 -
Business Process and Supply Chain Management, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ögonsjukvård Linnéuniversitetet - - -
Utvecklare av digitala tjänster Linnéuniversitetet 17.00 17.02 0.80
Bastermin i matematik, kemi och biologi Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik Linnéuniversitetet - - -
Internationell administration med språk, Inriktning tyska Linnéuniversitetet - - -
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap Linnéuniversitetet 14.95 16.05 0.60
Programvaruteknik, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Byggnadsutformning Linnéuniversitetet 14.94 15.60 0.70
Speciallärarprogrammet, Inriktn mot undervisning av elever med utvecklingsstörning Linnéuniversitetet - - -
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska Linnéuniversitetet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska Linnéuniversitetet 13.65 14.78 -
Statsvetenskap, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Nätverkssäkerhet Linnéuniversitetet - - -
Internationella affärer Linnéuniversitetet 16.08 16.13 0.85
Nordiskt masterprogram för språklärare, Inriktning tyska Linnéuniversitetet - - -
Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) Linnéuniversitetet 0.00 - -
Förskollärarprogrammet distans Linnéuniversitetet 19.32 18.68 0.80
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Tyska - Svenska, heltid Linnéuniversitetet - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Linnéuniversitetet 14.15 14.56 0.25
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap Linnéuniversitetet 0.00 - -
Marknadsföring, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Informationssystem, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Ungdoms- och missbruksvård Linnéuniversitetet 17.00 16.41 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska - första terminen i T Linnéuniversitetet - - -
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 0.00 - -
Idrott i utveckling, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Customer Experience Management Linnéuniversitetet 15.05 15.73 0.70
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård Linnéuniversitetet - - -
Ledarskap och organisation Linnéuniversitetet 18.97 19.53 1.10
Inrednings- och Butikskommunikation Linnéuniversitetet 18.85 17.50 0.90
Corporate Governance - Accounting and Finance, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Akvatisk ekologi, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Webbprogrammerare Linnéuniversitetet 18.80 18.10 1.05
Bastermin i matematik och fysik Linnéuniversitetet 14.42 12.62 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Linnéuniversitetet 16.48 16.41 0.30
Internationell administration med språk, Inriktning franska Linnéuniversitetet 15.70 15.74 0.65
Idrottsvetenskap, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Miljöanalytiker Linnéuniversitetet - 16.45 -
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program Linnéuniversitetet 16.90 16.81 0.75
Sociala medier och webbteknologier, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Byggteknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet - 14.60 0.20
Nationalekonomprogrammet Linnéuniversitetet 15.20 14.70 0.80
Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans Linnéuniversitetet 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi Linnéuniversitetet - - -
Statsvetenskap, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Programvaruteknik Linnéuniversitetet - - -
Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning Linnéuniversitetet 15.20 15.94 0.70
Masterprogram i kulturvetenskaper Linnéuniversitetet - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil Linnéuniversitetet 15.09 14.71 0.60
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia Linnéuniversitetet - - -
Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Informationssystem, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia Linnéuniversitetet 14.10 15.04 0.40
Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Informationslogistik Linnéuniversitetet 12.13 13.03 0.40
Fysisk aktivitet, friluftsliv och hälsa, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska - första terminen i Linnéuniversitetet 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård Linnéuniversitetet - - -
Personal och arbetsliv Linnéuniversitetet 18.85 20.02 0.95
International Sales and Marketing Linnéuniversitetet 15.42 15.83 0.65
Journalistik och medieproduktion Linnéuniversitetet 16.93 16.27 0.70
Entreprenörskapsprogrammet, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Kemi, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Bioenergiteknik, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Specialpedagogprogrammet, INRIKTNING FÖRSKOLLÄRARE/FRITIDSPEDAGOGER Linnéuniversitetet - - -
Turismekonomprogrammet Linnéuniversitetet - - -
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång franska Linnéuniversitetet - 0.00 -
Integrations- och mångfaldsstudier, Inriktning statsvetenskap Linnéuniversitetet 15.44 - 0.70
Naturvetenskapligt basår Linnéuniversitetet 15.59 14.71 0.75
Europastudier Linnéuniversitetet 16.61 19.75 0.75
Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet 17.60 17.10 1.05
Datateknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 11.73 14.80 0.75
Turism och hållbarhet, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Skogs- och träprogrammet Linnéuniversitetet 15.06 11.77 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap Linnéuniversitetet 12.45 12.32 0.30
Sociologi, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning Linnéuniversitetet 12.70 12.35 0.30
Music & Event Management Linnéuniversitetet 13.90 15.12 0.40
Maskinteknik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Nordiskt masterprogram i engelska eller tyska med inriktning mot undervisning i skolan, Inriktning Linnéuniversitetet - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Linnéuniversitetet 14.20 13.26 -
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap Linnéuniversitetet 0.00 - -
Entreprenörskapsprogrammet, masterprogram Linnéuniversitetet - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa Linnéuniversitetet 13.25 13.27 0.20
Pedagogik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Interaktionsdesigner Linnéuniversitetet 17.63 18.49 0.90
Visual Communication + Change Linnéuniversitetet - - -
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p Linnéuniversitetet 17.00 15.05 0.65
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska Linnéuniversitetet - - -
Kulturarv i samtid och framtid Linnéuniversitetet 16.10 - 0.70
International Business Strategy, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Förskollärarprogrammet, deltid Linnéuniversitetet 15.57 17.41 0.10
Byggteknik, magisterprogram Linnéuniversitetet - - -
Specialpedagogprogrammet, INRIKTNING MOT GRUNDSKOLAN Linnéuniversitetet - - -
Biblioteks- och informationsvetenskap Linnéuniversitetet 15.88 15.30 0.50
Facköversättning i engelska, franska, spanska eller tyska, magisterprogram, Engelska - Svenska, helt Linnéuniversitetet - - -
Utveckling och drift av mjukvarusystem Linnéuniversitetet 16.24 16.71 0.90
Nutrition och livsmedelsvetenskap Linnéuniversitetet 0.00 - -
Freds- och utvecklingsprogrammet Linnéuniversitetet 15.85 16.09 0.50
Detaljhandel och Service Management Linnéuniversitetet 15.40 15.56 0.65
Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård Linnéuniversitetet 17.08 16.20 0.60
Drift- och underhållsteknik Linnéuniversitetet 0.00 - -