Sökresultat

Visar 157 sökresultat för "Karlstad"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 0.00 - -
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 14.77 - 0.60
Magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning industriell ekonomi Karlstads universitet 19.79 21.73 1.05
Magisterprogram i skatterätt Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Datateknik Karlstads universitet 17.05 14.29 1.05
Masterprogram inom hälsovetenskap, Inriktning folkhälsovetenskap Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet - - 1.15
Magisterprogram i Nationalekonomi, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Kemiteknik Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik Karlstads universitet 0.00 - -
Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Karlstads universitet 13.80 14.20 0.50
Magisterprogram i skatterätt och ekonomi Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.73 15.27 0.85
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Naturkunskap Karlstads universitet 0.00 - -
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.50 16.65 1.00
Masterprogram i marknadsföring, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
IT, projektledning och affärssystem Karlstads universitet 19.50 18.90 1.20
Samhällsanalytiker med inriktning organisering Karlstads universitet 15.51 16.05 0.55
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Masterprogram i marknadsföring, Magister Karlstads universitet - - -
Tandhygienist Karlstads universitet 17.63 17.81 0.90
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning historia Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.84 - 0.95
Masterprogram i Utbildningsledning och skolutveckling Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning kemiteknik Karlstads universitet 14.00 12.69 -
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik Karlstads universitet 16.00 15.85 0.95
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.80 - 0.85
Matematikprogrammet Karlstads universitet 0.00 - -
Magister/ Master program i Regionalt Samhällsbyggande Karlstads universitet - - -
Miljö och säkerhet Karlstads universitet 12.85 15.32 -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska Karlstads universitet 16.71 17.41 0.50
Magisterprogram i arbetsvetenskap Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design Karlstads universitet 15.77 13.60 0.80
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Religion Karlstads universitet 14.28 13.14 -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Samhällskunskap Karlstads universitet 13.23 14.38 0.40
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.54 - 1.45
Påbyggnadsprogram i Kemiteknik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Fastighetsekonomi Karlstads universitet 17.50 16.86 0.90
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning statsvetenskap Karlstads universitet - - -
Personal och arbetsliv Karlstads universitet 17.29 16.47 0.80
Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.30 16.60 1.15
Kulturvetenskap Karlstads universitet 11.01 11.05 0.20
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning maskinteknik Karlstads universitet 14.89 15.34 1.15
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi Karlstads universitet - - -
Masterprogram i redovisning och styrning, Magister Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Industriell ekonomi Karlstads universitet 19.00 18.91 1.25
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet - - -
Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet 17.03 17.14 0.75
Masterprogram i Service Management, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
IT-design programmet, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.10 16.30 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik Karlstads universitet 0.00 - -
Webb och multimedia Karlstads universitet 13.40 15.14 -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 16.20 16.65 0.95
Politices kandidat Karlstads universitet 15.85 15.51 0.70
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 12.31 - 0.60
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Spanska Karlstads universitet - 0.00 -
Kompletterande pedagogisk utbildning Karlstads universitet - - -
Danspedagogprogrammet Karlstads universitet - - -
Medier och kommunikation, Kommunikation och globala medier Karlstads universitet 16.90 17.15 0.70
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning sociologi Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet - - -
Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Vård- och Stödsamordnarprogrammet Karlstads universitet 15.80 16.07 0.60
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning teknisk fysik Karlstads universitet 15.30 15.92 1.00
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia Karlstads universitet 15.40 17.54 0.60
Masterprogram i redovisning och styrning, Civilekonom påbyggnad Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Maskinteknik Karlstads universitet 16.14 14.02 1.05
Specialistsjuksköterska -intensivvård Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i projektledning Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Service Management, Magister Karlstads universitet - - -
IT-design programmet, Bred ingång Karlstads universitet 15.81 15.02 0.75
Psykologprogrammet Karlstads universitet 21.04 21.42 1.45
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Teknik Karlstads universitet 0.00 - -
Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknik Karlstads universitet 12.40 11.54 0.40
Medier och kommunikation, Digitala medier och analys Karlstads universitet 16.08 16.07 0.65
Masterprogram i informatik Karlstads universitet - - -
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska Karlstads universitet 14.25 15.46 0.40
Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 19.28 16.25 1.10
Riskhantering i samhället Karlstads universitet - - -
Förskollärarprogrammet Karlstads universitet 14.19 14.79 0.30
Masterprogram inom samhällsvetenskap, Inriktning socialt arbete Karlstads universitet - - -
Masterprogram i globala mediestudier Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 15.70 13.23 0.65
IT-design, Programvarudesign Karlstads universitet 14.61 17.40 0.80
Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprg. i lantmäteriteknik och geografisk IT Karlstads universitet 14.20 14.85 0.50
Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 Karlstads universitet 12.79 13.95 0.30
Masterprogram i marknadsföring, Master Karlstads universitet - - -
Civilingenjör, Teknisk fysik Karlstads universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård Karlstads universitet - - -
Civilekonomprogrammet Karlstads universitet 17.76 17.25 1.00
IT-design programmet, Systemdesign Karlstads universitet 13.70 14.65 0.55
Kulturvetarprogrammet Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Biologiprogrammet Karlstads universitet 19.90 18.80 1.10
Samhällsanalytiker Karlstads universitet 14.60 14.67 0.45
Masterprogram i biologi, Ekologi och naturvård Karlstads universitet - - -
Medier och kommunikation, Visuell kommunikation och design Karlstads universitet 17.24 17.00 0.75
Musiklärarprogrammet Karlstads universitet 0.00 - -
Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 18.35 22.50 0.85
Samhällsplanerarprogrammet Karlstads universitet 15.42 15.20 0.60
Masterprogram i redovisning och styrning, Master Karlstads universitet - - -
Magisterprogram i rättsvetenskap, Affärsjuridik Karlstads universitet - - -
Verksamhetsintegrerat ämneslärarprogram, inriktning 7-9 Karlstads universitet 12.33 15.39 1.10
Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching Karlstads universitet - 11.35 -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktn husbyggnad Karlstads universitet 18.50 - 1.55
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott Karlstads universitet - - -
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen Karlstads universitet - - -
Biovetenskapligt program, Biomedicinsk analytiker Karlstads universitet 17.10 18.68 0.75
Kandidatprogram i fysik Karlstads universitet 0.00 - -
Socionomprogrammet Karlstads universitet 19.01 17.95 1.05
Speciallärarprogrammet, Språk- läs- och skrivutveckling Karlstads universitet - - -
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Karlstads universitet - - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning datateknik Karlstads universitet 17.66 14.60 1.25
Kommunikation och PR Karlstads universitet 17.97 16.70 0.90
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Matematik Karlstads universitet 12.19 - 0.55
Information och PR Karlstads universitet 17.10 17.20 0.75
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Matematikprogrammet Karlstads universitet 19.04 14.10 0.95
Tekniskt - naturvetenskapligt basår Karlstads universitet 17.95 15.84 1.00
Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 20.63 - 1.25
Mät- och kartteknikprogrammet Karlstads universitet 15.30 12.36 0.80
Magisterprogram i rättsvetenskap, Skatterätt Karlstads universitet - - -
IT-design, Affärssystem och ekonomi Karlstads universitet 16.73 16.40 0.85
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik Karlstads universitet 14.56 16.84 0.55
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Karlstads universitet 16.64 15.87 1.10
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi Karlstads universitet 0.00 - -
Matematikprogrammet, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 0.00 - -
Turismprogrammet Karlstads universitet - - -
Biovetenskapligt program, Bred ingång Karlstads universitet 14.75 15.44 0.50
Dataingenjör Karlstads universitet 0.00 13.62 0.45
Masterprogram i Service Management, Master Karlstads universitet - - -
Biovetenskapligt program, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 16.10 14.87 0.55
Biologiprogrammet Karlstads universitet 14.85 14.35 -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Civilingenjörsprogrammet inriktning energi och miljöteknik Karlstads universitet 16.19 15.30 0.90
Juristprogrammet Karlstads universitet 20.20 20.10 1.30
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Ämneslärarprogrammet inriktning Kemi Karlstads universitet 13.66 12.38 0.70
Civilingenjör, Bred ingång Karlstads universitet 20.64 17.20 1.15
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik Karlstads universitet 0.00 - -
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 17.00 17.47 1.20
Magisterprogram i Nationalekonomi, Magister Karlstads universitet - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad Karlstads universitet 14.90 12.22 0.70
IT-design, Systemdesign Karlstads universitet 15.10 15.20 0.75
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Biologi Karlstads universitet 0.00 - -
Tekniskt - naturvetenskapligt basår, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik Karlstads universitet 14.65 14.08 0.75
Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik Karlstads universitet 0.00 - -
Yrkeslärarprogrammet Karlstads universitet - - -
Masterprogram i Datavetenskap Karlstads universitet - - -
Biovetenskapligt program, Receptarie Karlstads universitet 16.71 16.72 1.00
IT-design programmet, Programvarudesign Karlstads universitet 13.98 14.81 0.65
Bastermin Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande Karlstads universitet 18.70 17.30 1.20
Internationella affärer Karlstads universitet 16.98 15.53 0.85
Rättsvetenskapligt program Karlstads universitet 17.90 16.46 0.90
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin Karlstads universitet 18.00 - 1.00
Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad Linköpings universitet - - -