Sökresultat

Visar 143 sökresultat för "Luleå"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-engelska (Piteå-Luleå) Luleå tekniska universitet 19.20 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-historia (Piteå-Luleå) Luleå tekniska universitet 17.10 - -
Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) Luleå tekniska universitet 13.36 14.17 0.75
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik-engelska (Piteå-Luleå) Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Utbildningsvetenskap, magister Luleå tekniska universitet - - -
Internationell ekonomi, kandidat Luleå tekniska universitet 15.82 15.81 0.90
Högskoleingenjör Elkraftteknik Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Historia Luleå tekniska universitet 16.25 14.91 0.90
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans-fördjupning dans Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Bergsskoletekniker-berg- och anläggningsindustri 120 Hp - för dig som läst minst termin Luleå tekniska universitet 10.10 - -
Internationell affärsverksamhet, master Luleå tekniska universitet - - -
Bergsskoletekniker - berg- och anläggningsindustri Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Journalistik och medier, tv Luleå tekniska universitet 15.57 15.20 0.45
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning gymnasiet Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet - 0.00 -
Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 21.30 - -
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) Luleå tekniska universitet 18.75 18.36 1.35
Film- och TV scenografi/attributmakeri - inriktning: Scenografi Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet 17.71 19.12 1.20
Civilingenjör Datateknik Luleå tekniska universitet 15.89 14.57 1.20
Civilingenjör Rymdteknik Luleå tekniska universitet 16.72 15.78 1.15
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Rättsvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet 15.93 16.13 0.65
Civilingenjör Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Engelska Luleå tekniska universitet 17.90 - -
Ämneslärare - inriktning mot gymnasieskolan, musik - fördjupning musik Luleå tekniska universitet - - -
Rättsvetenskap, magister miljörätt Luleå tekniska universitet - - -
Basår Luleå tekniska universitet 9.00 10.96 0.15
Bergsskoletekniker - metall- och verkstadsindustri Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Journalistik och medier, radio Luleå tekniska universitet 15.60 17.55 0.45
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9 Luleå tekniska universitet - - -
Visuell gestaltning - Digital design Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik 300 Hp - för dig som läst minst termi Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 14.00 - -
Civilingenjör Brandteknik Luleå tekniska universitet - - -
Mediedesign, konstnärlig kandidat Luleå tekniska universitet - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Teknisk design Luleå tekniska universitet 16.57 17.04 1.00
Högskoleingenjör Teknisk design Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Luleå tekniska universitet 14.85 14.65 1.05
Specialpedagogprogrammet Luleå tekniska universitet - - -
Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet 16.29 16.15 0.75
Civilingenjör Maskinteknik Luleå tekniska universitet 16.50 13.02 1.05
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Fördjupning dans Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning gymnasieskolan, samhällskunskap-historia Luleå tekniska universitet 15.53 - 0.60
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Rättsvetenskap. Luleå tekniska universitet - - -
Tekniskt basår Luleå tekniska universitet 14.21 13.98 0.85
Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet 15.75 16.75 0.75
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - historia Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 Luleå tekniska universitet 15.30 16.49 0.45
Visuell gestaltning - Filmdesign Luleå tekniska universitet - - -
Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, text Luleå tekniska universitet 16.82 20.43 0.75
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet - 17.10 -
Senare del, Politik och samhällsutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 13.56 16.36 -
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) Luleå tekniska universitet 14.60 12.50 0.70
Ljudteknik, kandidat Luleå tekniska universitet 18.73 - 1.15
Senare del, Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik 300 Hp - för dig som läst minst term Luleå tekniska universitet - 18.45 -
Gehörsbaserat musikskapande - BoomTown Luleå tekniska universitet - - -
Fastighetsmäklare Luleå tekniska universitet 17.10 17.35 0.95
Datornätverk Luleå tekniska universitet - - -
Sjukgymnast Luleå tekniska universitet 18.80 18.60 1.10
Civilingenjör - Öppen ingång Luleå tekniska universitet 16.15 16.80 1.10
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Samhällskunskap - Historia Luleå tekniska universitet 18.00 - 0.65
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-engelska Luleå tekniska universitet 17.86 15.20 1.20
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. Luleå tekniska universitet - - -
Digital tjänsteutveckling, kandidat Luleå tekniska universitet 13.20 14.55 0.65
Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - engelska Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 Luleå tekniska universitet 14.79 16.32 0.35
Gehörsbaserat musikskapande Luleå tekniska universitet - - -
Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, tv Luleå tekniska universitet 17.64 16.61 0.75
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 16.48 - -
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst ter Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Civilingenjör Arkitektur Luleå tekniska universitet 18.15 17.70 1.20
Politik och samhällsutveckling, kandidat: Statsvetenskap Luleå tekniska universitet 16.76 15.99 0.85
Sjuksköterska Luleå tekniska universitet 15.00 14.90 0.45
Högskoleingenjör Bilsystemteknik Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 19.34 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Dans - Historia Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska-historia Luleå tekniska universitet 16.21 14.17 0.85
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. Luleå tekniska universitet - - -
Psykologi, kandidat Luleå tekniska universitet 17.60 17.38 0.85
Högskoleingenjör Underhållsteknik Luleå tekniska universitet 15.17 14.68 0.80
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia Luleå tekniska universitet 16.46 - 0.70
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-fysik Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Musik - Fördjupning musik Luleå tekniska universitet - - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Fysik Luleå tekniska universitet 14.90 - 0.80
Senare del, Arbetsterapeut 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Fysioterapi, master Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik Luleå tekniska universitet 14.85 14.92 0.65
Statsvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet 14.88 14.59 0.65
Arbetsterapeut Luleå tekniska universitet 16.20 17.28 0.75
Förskollärare Luleå tekniska universitet - - -
Högskoleingenjör Energiteknik Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet - 0.00 -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Musik - Engelska Luleå tekniska universitet - 0.00 -
Journalistik i nya medier Luleå tekniska universitet 17.80 - 0.90
Human Resource Management, master: Huvudområde Företagsekonomi Luleå tekniska universitet - - -
Sociologi, kandidat Luleå tekniska universitet 16.21 16.75 0.65
Brandingenjör Luleå tekniska universitet 15.96 16.50 1.10
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - engelska Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Tekniskt basår en termin 20 v Luleå tekniska universitet 12.20 12.40 0.80
Högskoleingenjör Datateknik Luleå tekniska universitet 15.83 15.41 0.95
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Svenska - Engelska Luleå tekniska universitet 16.05 18.02 0.95
Human Resource Management, master: Huvudområde Sociologi Luleå tekniska universitet - - -
Arbetsterapi, master Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Naturresursteknik Luleå tekniska universitet - - -
Grafisk design, konstnärlig kandidat Luleå tekniska universitet - - -
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion Luleå tekniska universitet 15.95 16.46 0.70
Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet 15.10 14.50 0.65
Högskoleingenjör Maskinteknik Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som lästminst termin 1. Luleå tekniska universitet 18.00 - -
Journalistik och medier, kandidat - inriktning: Journalistik och medier, radio Luleå tekniska universitet 16.30 16.57 0.80
TV-produktion i nya medier Luleå tekniska universitet 17.75 - 0.80
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Luleå tekniska universitet - - -
Politik och samhällsutveckling, kandidat inriktning Politik och Samhällsutveckling Luleå tekniska universitet 16.70 15.92 0.70
Högskoleingenjör Materialteknik, inriktning metallurgi Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - historia Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-historia Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ekonomie, kandidat Luleå tekniska universitet 15.79 15.79 0.85
Högskoleingenjör Datorspelsutveckling Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan - inriktning: Matematik - Engelska Luleå tekniska universitet 19.48 - 0.70
Human Resource Management, master: Huvudområde: Psykologi Luleå tekniska universitet - - -
Senare del, Master Omvårdnad 120 hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet - - -
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Luleå tekniska universitet 15.22 15.89 0.90
Journalistik och medier, text Luleå tekniska universitet 14.90 16.64 0.50
Fysioterapeut Luleå tekniska universitet 18.19 18.46 1.10
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå tekniska universitet - 0.00 -
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EEI Luleå tekniska universitet 14.70 11.66 0.75
Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ädelstensteknik Luleå tekniska universitet 11.52 10.64 0.40
Radioproduktion i nya medier Luleå tekniska universitet 18.20 - 1.20
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Luleå tekniska universitet - - -
Civilekonom Luleå tekniska universitet 17.25 17.55 1.00
Systemvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet 14.60 14.10 0.80
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) - inriktning: Internationell materialteknik, EE Luleå tekniska universitet 0.00 - -
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik-engelska Luleå tekniska universitet - - -
Senare del av program, för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet, Luleå Umeå universitet - - -