Sökresultat

Visar 124 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö högskola - - -
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Communication for Development Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram Malmö högskola - - -
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Speciallärarprogrammet, Grav språkstörning Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Computer Science: Master Programme (one year) Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Sustainable Urban Management: One-year master programme Malmö högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling Malmö högskola - - -
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Media Software Design, Master's programme in Computer Science Malmö högskola - - -
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Omvårdnad, masterprogram Malmö högskola - - -
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Leadership for Sustainability: One-year master programme Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola - - -
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola - - -
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö högskola - - -
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Linguistics: Language and Society, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 0.00 - -
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Global Political Studies, One-year master's programme Malmö högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Malmö högskola - - -
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 0.00 - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
International Migration and Ethnic Relations, master programme Malmö högskola - - -
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Socionomprogrammet Malmö högskola 18.91 18.54 1.05
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Specialpedagogprogrammet Malmö högskola - - -
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme Malmö högskola - - -
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Lingvistik: Språk och samhälle, magisterprogram Malmö högskola - - -
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, två ämnen Malmö högskola - - -
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Socialt arbete, masterprogram Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50