Sökresultat

Visar 124 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Sustainable Urban Management: One-year master programme Malmö högskola - - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 0.00 - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Speciallärarprogrammet, Grav språkstörning Malmö högskola - - -
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Leadership for Sustainability: One-year master programme Malmö högskola - - -
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram Malmö högskola - - -
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling Malmö högskola - - -
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Global Political Studies, One-year master's programme Malmö högskola - - -
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö högskola - - -
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö högskola - - -
Socionomprogrammet Malmö högskola 18.91 18.54 1.05
International Migration and Ethnic Relations, master programme Malmö högskola - - -
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö högskola - - -
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Malmö högskola - - -
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme Malmö högskola - - -
Computer Science: Master Programme (one year) Malmö högskola - - -
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Omvårdnad, masterprogram Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola - - -
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Lingvistik: Språk och samhälle, magisterprogram Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Specialpedagogprogrammet Malmö högskola - - -
Socialt arbete, masterprogram Malmö högskola - - -
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Media Software Design, Master's programme in Computer Science Malmö högskola - - -
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Linguistics: Language and Society, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Communication for Development Malmö högskola - - -
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, två ämnen Malmö högskola - - -
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 0.00 - -
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90