Sökresultat

Visar 85 sökresultat för "Trollhättan"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Socialpedagogiska programmet, Trollhättan Högskolan Väst 18.80 18.51 1.00
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård Högskolan Väst - - -
Ekonomprogrammet Högskolan Väst 17.14 16.17 0.85
Maskiningenjör - Produktutveckling Högskolan Väst - - -
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 17.90 17.19 0.80
Robotteknik, magister Högskolan Väst - - -
Förskollärarprogrammet Högskolan Väst 13.85 15.00 0.20
Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi Högskolan Väst 19.40 18.52 1.05
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst 15.16 12.59 0.55
Hälsovetarprogrammet med inriktning mot Hälsopromotion Högskolan Väst 16.90 17.38 0.60
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot arbetsitegrera Högskolan Väst - - -
Nätverksteknik med IT-säkerhet Högskolan Väst 14.14 14.48 0.75
Tekniskt basår, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.40 11.92 0.75
3D-animation och visualisering Högskolan Väst 18.50 18.75 1.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat l Högskolan Väst - - -
Socialpedagogiska programmet, Västervik Högskolan Väst 17.00 18.55 0.85
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan Väst 14.40 14.40 0.40
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap Högskolan Väst - - -
Internationell politik, magisterprogram i statsvetenskap Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 13.85 12.11 0.55
Specialistsjuksköterska med inriktning mot folkhälsa Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Sjuksköterskeprogrammet Högskolan Väst 16.69 16.85 0.75
Master i robotik och automation Högskolan Väst - - -
Magister i finans Högskolan Väst - - -
IT och verksamhetsutveckling, magister i informatik Högskolan Väst - - -
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor Högskolan Väst 13.30 13.30 0.35
Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i hälsopromotion med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Högskolan Väst - - -
Socialpedagogiska programmet Högskolan Väst 17.20 17.60 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska Högskolan Väst - - -
Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE Högskolan Väst 15.05 16.97 0.60
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Industriell ekonomi Högskolan Väst 14.90 15.44 0.70
Elektroingenjör, elkraft Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör - Industriell produktion Högskolan Väst - - -
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 12.40 - 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska Högskolan Väst 13.84 12.28 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska 300 hp Högskolan Väst 14.80 14.82 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som and Högskolan Väst - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa Högskolan Väst 14.08 14.56 0.40
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Sjuksköterska Högskolan Väst 16.73 16.49 0.75
Socialpsykiatrisk vård Högskolan Väst 17.35 16.91 0.80
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap 300-330 hp Högskolan Väst 12.00 12.63 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskuns Högskolan Väst 14.51 14.16 0.45
Ledarskap inom detaljhandeln Högskolan Väst 17.80 18.15 0.75
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp (ONLINE), Högskolan Väst - - -
Högskoletekniker, elkraft Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Socialt arbete med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet Högskolan Väst - - -
Mäklarekonomprogrammet Högskolan Väst 17.63 17.42 0.95
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL Högskolan Väst - - -
Tekniskt Basår via Komvux, 40 veckor, Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktutveckling Högskolan Väst 14.30 14.04 0.65
Lantmäteriingenjör Högskolan Väst 13.75 14.55 0.65
Industriell ekonomi Högskolan Väst - 14.89 0.50
Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör, Maskinteknik - Industriell produktion Högskolan Väst 19.40 - 0.90
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa Högskolan Väst - - -
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Maskiningenjör, Maskinteknik - Produktuveckling Högskolan Väst 13.30 15.40 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, 300-330 hp Högskolan Väst 11.60 15.54 0.30
Produktionsteknik, magister Högskolan Väst - - -
IT och verksamhetsutveckling, magisterprogram i informatik Högskolan Väst - - -
Tekniskt basår, 40 veckor Högskolan Väst 15.50 15.20 0.90
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lä Högskolan Väst - - -
Systemutveckling - IT och samhälle Högskolan Väst 14.85 15.25 0.75
Tekniskt basår, 40 veckor, Elektroingenjör, Elkraft Högskolan Väst - - -
Personalekonomi Högskolan Väst 17.90 18.70 0.80
Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling, Vårdvetenskap med inriktning mot AIL Högskolan Väst - - -
Digitala medier Högskolan Väst 17.40 16.92 0.75
Vårdvetenskap, AIL för verksamhetsutveckling, magister Högskolan Väst - - -
Verksamhetsutveckling, magisterprogram i sociologi med inriktning mot arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst - - -
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan Väst 12.90 12.50 0.35
Magisterprogram i internationellt företagande Högskolan Väst - - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunsk Högskolan Väst 14.55 14.65 0.50
Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa Högskolan Väst 18.02 17.75 0.80
Yrkeslärarprogrammet Högskolan Väst - - -
Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram (ONLINE) Högskolan Väst - - -
Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård Högskolan Väst - - -