Sökresultat

Visar 76 sökresultat för "Västerås, Eskilstuna"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning Arbetslivsvetenskap Mälardalens högskola - - -
Informativ illustration - informationsdesign Mälardalens högskola 0.00 - -
Kammarmusikprogrammet Sång Mälardalens högskola - - -
Byggnadsingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 15.60 14.78 0.75
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska Mälardalens högskola - - 0.00
Förskollärarprogrammet Mälardalens högskola 15.55 15.33 0.30
Flygingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 0.00 - -
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk Mälardalens högskola - - -
Masterprogram i intelligenta inbyggda system Mälardalens högskola - - -
Masterprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola - - -
Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning Mälardalens högskola 16.87 17.10 0.80
Magister i företagsekonomi Mälardalens högskola - - -
Masterprogram inom Hälsa och välfärd inriktning Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad Mälardalens högskola - - -
Textdesign - informationsdesign Mälardalens högskola 0.00 - -
Kammarmusikprogrammet Stråkinstrument Mälardalens högskola - - -
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Mälardalens högskola 0.00 - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård Mälardalens högskola - - 0.00
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Mälardalens högskola - - -
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola - - -
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska Mälardalens högskola 18.30 13.37 1.30
Masterprogram i programvaruteknik Mälardalens högskola - - -
Master Program in Financial Engineering Mälardalens högskola - - -
Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska Mälardalens högskola 0.00 - -
International Marketing Mälardalens högskola - - -
Rumslig gestaltning - informationsdesign Mälardalens högskola 17.85 17.95 0.80
Masterprogram i didaktik Mälardalens högskola - - -
Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning Socialt arbete Mälardalens högskola - - -
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Mälardalens högskola - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård Mälardalens högskola - - 0.00
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.18 16.42 0.70
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola - - -
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Mälardalens högskola 12.20 14.00 -
Folkhälsoprogrammet Mälardalens högskola 13.40 15.19 0.25
Statsvetarprogrammet Mälardalens högskola 15.73 15.94 0.65
Masterprogram i hållbara energisystem Mälardalens högskola - - -
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation Mälardalens högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 Mälardalens högskola - - -
Civilingenjörsprogrammet i robotik Mälardalens högskola 15.65 13.66 1.00
Speciallärarprogrammet Matematik Mälardalens högskola - - -
Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik Mälardalens högskola 0.00 - -
Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv Mälardalens högskola - - -
Ekonomprogrammet Mälardalens högskola 15.83 16.02 0.75
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 18.33 17.37 0.90
Datavetenskapliga programmet Mälardalens högskola 15.18 16.30 0.95
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap Mälardalens högskola 0.00 - -
Produkt- och processutveckling - Produktion och logistik - masterprogram Mälardalens högskola - - -
Fysioterapeutprogrammet Mälardalens högskola 18.60 18.90 1.15
Datornätverk och datakommunikation Mälardalens högskola 12.70 13.60 0.30
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Mälardalens högskola 15.91 15.10 0.80
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Mälardalens högskola - - -
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Mälardalens högskola - - -
Speciallärarprogrammet Svenska Mälardalens högskola - - -
Magisterprogram i företagsekonomi Organisation/management Mälardalens högskola - - -
Energiingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 0.00 - -
Barnmorskeprogrammet Mälardalens högskola - - 0.00
Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi Mälardalens högskola 16.90 17.75 0.80
Kammarmusikprogrammet Blåsinstrument Mälardalens högskola - - -
Masterprogram i Innovation och Design Mälardalens högskola - - -
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 18.07 17.91 0.90
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 0.00 - -
Analytical Finance Mälardalens högskola - - -
Datornätverk/Systemteknik Mälardalens högskola 16.44 15.45 1.05
Specialpedagogprogrammet Mälardalens högskola - - -
Magisterprogram i företagsekonomi Marknadsföring Mälardalens högskola - - -
Internationella marknadsföringsprogrammet Mälardalens högskola 18.50 17.46 0.95
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik Mälardalens högskola 12.95 11.91 0.20
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 16.10 16.02 0.60
Kammarmusikprogrammet Klaverinstrument Mälardalens högskola - - -
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård Mälardalens högskola - - 0.90
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola - - -
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska Mälardalens högskola - - -
Magisterprogram i företagsekonomi Redovisning Mälardalens högskola - - -
Magisterprogram i programvaruteknik Mälardalens högskola - - -
Speciallärarprogrammet utvecklingsstörning Mälardalens högskola - - -
Kandidatprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 0.00 - -
International Business Management Mälardalens högskola 16.31 16.97 0.75