Sökresultat

Visar 41 sökresultat för "Borås"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk Högskolan i Borås 13.06 14.70 -
Sjuksköterskeutbildning Högskolan i Borås 16.56 16.59 0.50
Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel Högskolan i Borås 15.79 15.93 0.50
Byggingenjör Högskolan i Borås 13.03 13.90 0.40
Ekonomutbildning Högskolan i Borås 17.54 18.35 0.85
Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT Högskolan i Borås 15.50 15.38 0.80
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik Högskolan i Borås 14.56 12.58 0.55
IT-tekniker Högskolan i Borås 14.64 14.92 0.60
Dataekonomutbildningen Högskolan i Borås 14.20 12.20 0.25
Maskiningenjör - produktutveckling Högskolan i Borås 14.08 13.90 0.55
Högskoletekniker i energi- och processteknik Högskolan i Borås 16.18 14.74 0.90
Bibliotekarie Högskolan i Borås 12.52 14.42 0.00
Systemarkitekturutbildningen Högskolan i Borås 13.16 13.25 0.70
Energiingenjör Högskolan i Borås 14.88 12.54 0.60
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma Högskolan i Borås 13.20 16.61 0.00
Textilingenjörsutbildning Högskolan i Borås 18.73 20.71 1.30
Webbredaktör, distansutbildning Högskolan i Borås 15.09 15.41 0.00
Systemvetarutbildning Högskolan i Borås 14.90 14.61 0.80
Tekniskt Basår, 40 veckor Högskolan i Borås 15.50 15.70 0.90
Tekniskt Basår Högskolan i Borås 12.55 10.40 0.00
Textil produktutveckling och entreprenörskap Högskolan i Borås 17.60 18.06 0.70
Webbredaktör Högskolan i Borås 14.48 15.50 0.40
Förskollärarutbildning Högskolan i Borås 15.44 15.93 0.25
Administratörprogrammet Högskolan i Borås 15.74 15.52 0.65
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor Högskolan i Borås 15.90 14.63 0.60
Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning Högskolan i Borås 13.00 12.33 0.45
Kandidatprogram i offentlig förvaltning Högskolan i Borås 15.10 15.26 0.30
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Högskolan i Borås 13.25 14.65 0.50
Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Högskolan i Borås 16.92 17.01 0.75
Industriell ekonomi - affärsingenjör Högskolan i Borås 14.27 15.08 0.65
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap Högskolan i Borås 16.21 15.25 0.75
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Högskolan i Borås 11.75 13.46 0.35
Event Management Högskolan i Borås 17.18 17.75 0.65
Organisations- och personalutvecklare i samhället Högskolan i Borås 17.92 18.67 0.70
Designteknikerutbildning Högskolan i Borås 19.50 17.96 0.80
Textilekonomutbildning Högskolan i Borås 18.06 17.60 0.85
Affärsutvecklarprogrammet Bygg Högskolan i Borås 12.19 14.05 0.00
Industriell ekonomi - logistikingenjör Högskolan i Borås 15.50 14.94 0.60
Sjuksköterskeutbildning, VFU Västra Götalandsregionen Högskolan i Borås 16.60 16.40 0.70
Civilekonomprogrammet Högskolan i Borås 17.94 17.50 0.90
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Borås 11.20 11.81 0.00