Sökresultat

Visar 125 sökresultat för "Kalmar, Växjö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Internationell administration med språk, Inriktning spanska Linnéuniversitetet 16.99 13.75 0.60
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program Linnéuniversitetet 16.79 15.53 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång matematik Linnéuniversitetet 17.25 18.33 0.95
Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling Linnéuniversitetet 15.44 15.00 0.60
Biologiprogrammet Linnéuniversitetet 16.20 16.93 0.80
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk Linnéuniversitetet 15.30 - 0.20
Bastermin i matematik och fysik Linnéuniversitetet 12.93 13.63 0.60
Byggteknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 15.73 14.23 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång musik Linnéuniversitetet 11.30 13.26 0.30
Programvaruteknik Linnéuniversitetet 12.00 16.95 0.60
Ledarskap och organisation Linnéuniversitetet 18.75 19.04 0.85
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild Linnéuniversitetet 14.90 - 0.70
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Linnéuniversitetet 16.79 15.70 0.85
International Sales and Marketing Linnéuniversitetet 15.46 16.86 0.60
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska Linnéuniversitetet 15.30 0.00 0.00
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Linnéuniversitetet 11.28 12.95 0.00
Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård Linnéuniversitetet 16.14 15.70 0.40
Optikerprogrammet Linnéuniversitetet 17.15 16.80 0.80
Informationslogistik Linnéuniversitetet 14.21 14.50 0.35
Internationell administration med språk, Inriktning tyska Linnéuniversitetet 19.90 - 0.70
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning naturvetenskap Linnéuniversitetet 16.01 13.75 0.65
Biomedicinska analytikerprogrammet Linnéuniversitetet 17.22 19.07 0.60
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska Linnéuniversitetet 12.80 - 0.90
Medieentreprenörprogrammet Linnéuniversitetet 14.99 13.58 0.00
Turismekonomprogrammet Linnéuniversitetet 17.02 17.48 0.80
Datateknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 11.73 14.80 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska som andraspråk Linnéuniversitetet 16.48 16.41 0.30
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska Linnéuniversitetet 13.03 13.67 0.00
Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning Linnéuniversitetet 12.70 12.35 0.30
Personal och arbetsliv Linnéuniversitetet 18.93 18.80 0.85
Enterprising & Business Development Linnéuniversitetet 16.18 16.13 0.70
Internationella affärer Linnéuniversitetet 16.82 15.53 0.70
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap Linnéuniversitetet 18.20 - 0.75
Integrations- och mångfaldsstudier, Inriktning statsvetenskap Linnéuniversitetet 15.44 - 0.70
Interaktionsdesigner Linnéuniversitetet 18.45 17.70 0.90
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6/verksamhetsintegrerad profil Linnéuniversitetet 13.28 0.00 0.00
Europastudier Linnéuniversitetet 15.40 14.51 0.30
Språk och politik - Inriktning spanska, första terminen i Barcelona Linnéuniversitetet 18.70 0.00 0.60
Psykologprogrammet Linnéuniversitetet 21.35 21.66 1.50
Internationell administration med språk, Inriktning franska Linnéuniversitetet 15.70 15.74 0.65
Tekniskt/naturvetenskapligt basår, Inriktning teknik Linnéuniversitetet 13.65 13.00 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingång idrott och hälsa Linnéuniversitetet 15.85 14.88 0.35
Farmaceutprogrammet Linnéuniversitetet 16.26 18.30 0.65
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska Linnéuniversitetet 17.15 - 0.50
Mediekreatörprogrammet Linnéuniversitetet 16.01 17.53 0.00
Biblioteks- och informationsvetenskap Linnéuniversitetet 16.94 17.98 0.00
Drift- och underhållsteknik Linnéuniversitetet 12.20 10.76 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång franska Linnéuniversitetet 18.59 - -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi Linnéuniversitetet 17.90 - 0.65
Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning Linnéuniversitetet 10.21 11.60 0.35
Sociologiprogrammet Linnéuniversitetet 16.90 16.43 0.60
Sjuksköterskeprogrammet Linnéuniversitetet 17.20 15.91 0.50
Marknadsföringsprogrammet, Engelskspråkig inriktning Linnéuniversitetet 15.20 15.94 0.70
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia Linnéuniversitetet 13.45 11.21 0.90
Utveckling och drift av mjukvarusystem Linnéuniversitetet 17.41 18.75 1.10
Interaktiva digitala medier Linnéuniversitetet 11.93 22.50 1.45
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Linnéuniversitetet 14.20 13.26 -
Freds- och utvecklingsprogrammet Linnéuniversitetet 14.86 17.23 0.20
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång historia Linnéuniversitetet 18.00 14.10 0.90
Pedagogik, inriktning ungdoms-­ och missbruksvård Linnéuniversitetet 17.00 17.07 0.50
Utvecklare av digitala tjänster Linnéuniversitetet 16.94 17.36 0.90
Journalistik och medieproduktion Linnéuniversitetet 16.95 15.74 0.60
Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning Linnéuniversitetet 14.61 15.38 0.40
Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap Linnéuniversitetet 15.67 16.30 0.00
Byggnadsutformning Linnéuniversitetet 15.31 16.10 0.60
Nationalekonomprogrammet Linnéuniversitetet 14.36 14.82 0.60
Förskollärarprogrammet distans Linnéuniversitetet 19.32 18.68 0.80
Elektroteknik, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 13.20 15.23 0.75
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång spanska Linnéuniversitetet 12.70 12.87 1.15
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p Linnéuniversitetet 13.00 13.45 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång religionskunskap Linnéuniversitetet 13.76 16.97 0.40
Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - dag (Campus) Linnéuniversitetet 14.80 16.12 0.75
Statsvetarprogrammet Linnéuniversitetet 16.61 15.80 0.55
Socionomprogrammet Linnéuniversitetet 18.30 17.66 0.75
Music & Event Management Linnéuniversitetet 13.90 15.12 0.40
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap Linnéuniversitetet 13.90 - 0.75
Customer Experience Management Linnéuniversitetet 14.35 15.30 0.40
Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 12.50 - 0.90
Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program Linnéuniversitetet 12.40 11.80 -
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång idrott hälsa Linnéuniversitetet 13.25 13.27 0.20
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning sociologi Linnéuniversitetet 20.56 - 1.10
Webbprogrammerare Linnéuniversitetet 17.36 17.33 0.90
Kulturarv i samtid och framtid Linnéuniversitetet 16.10 - 0.70
Marknadsföringsprogrammet Linnéuniversitetet 14.72 15.04 0.25
Miljöanalytiker Linnéuniversitetet 14.41 14.94 0.00
Förskollärarprogrammet, deltid Linnéuniversitetet 16.77 17.62 0.00
Energi och miljö, högskoleingenjörsutbildning Linnéuniversitetet 13.90 12.42 0.55
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång tyska Linnéuniversitetet 14.97 15.26 0.30
Ungdoms- och missbruksvård Linnéuniversitetet 17.00 16.41 0.70
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap Linnéuniversitetet 13.50 17.40 0.00
Skog och träteknik, högskoleingenjör, Heltid - distans Linnéuniversitetet 13.25 12.13 0.90
Musik- och ljuddesignprogrammet Linnéuniversitetet 13.29 14.41 0.00
Turismprogrammet Linnéuniversitetet 15.70 15.09 0.55
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap Linnéuniversitetet 16.30 - -
Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3/verksamhetsintegrerad p Linnéuniversitetet 17.00 15.05 0.65
Matematikerprogrammet Linnéuniversitetet 14.45 16.27 0.70
Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys Linnéuniversitetet 15.26 14.80 0.35
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång svenska Linnéuniversitetet 15.88 13.87 -
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning genusvetenskap Linnéuniversitetet 20.00 - 0.90
Civilekonomprogrammet Linnéuniversitetet 17.45 16.60 0.80
Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling Linnéuniversitetet 17.28 17.00 0.70
Kulturledarprogrammet Linnéuniversitetet 16.70 15.40 0.45
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skoglig förvaltning Linnéuniversitetet 16.52 16.63 0.00
Naturvetenskapligt basår Linnéuniversitetet 13.85 12.81 0.00
Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhetsintegrerad profil Linnéuniversitetet 13.20 13.90 0.00
Fysikerprogrammet Linnéuniversitetet 16.30 18.24 0.00
Förskollärarprogrammet Linnéuniversitetet 11.04 12.35 0.00
Internationell administration med språk, Inriktning engelska Linnéuniversitetet 11.91 13.08 0.00
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång fysik/matematik Linnéuniversitetet 14.77 14.98 0.60
Skogs- och träprogrammet Linnéuniversitetet 15.06 11.77 0.75
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska Linnéuniversitetet 14.05 - -
Bastermin i matematik, kemi och biologi Linnéuniversitetet 16.20 16.42 0.60
Ekonomprogrammet, inriktning marknadsföring Linnéuniversitetet 16.69 15.90 0.95
Integrations- och mångfaldsstudier, 180 högskolepoäng, Inriktning historia Linnéuniversitetet 14.48 15.37 -
Nätverkssäkerhet Linnéuniversitetet 13.58 10.38 0.40
Sjökapten Linnéuniversitetet 13.45 15.11 0.00
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier Linnéuniversitetet 16.04 15.15 0.45
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi Linnéuniversitetet 17.25 15.37 0.75
Detaljhandel och Service Management Linnéuniversitetet 14.84 15.06 0.55
Inrednings- och Butikskommunikation Linnéuniversitetet 18.85 17.50 0.90
Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska Linnéuniversitetet 16.65 - 0.70
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Linnéuniversitetet 12.08 14.34 0.00
Skogskandidatprogrammet med inriktning Skogsekologi Linnéuniversitetet 15.97 17.91 0.00
Nutrition och livsmedelsvetenskap Linnéuniversitetet 14.40 12.34 0.60
Industriell ekonomi, högskoleingenjör Linnéuniversitetet 16.10 14.45 0.80