Sökresultat

Visar 150 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Kriminologiprogrammet Malmö universitet 20.05 19.00 1.15
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Malmö universitet 13.65 14.94 0.00
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Tandhygienistutbildning Malmö universitet 19.30 19.75 1.15
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö universitet 17.18 18.02 0.85
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.85 13.57 0.30
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö universitet 16.40 15.87 1.05
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Malmö universitet 17.08 14.90 0.75
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 11.09 - -
Interaction Design Malmö universitet 19.46 18.14 0.90
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 17.83 22.01 -
English Studies Malmö universitet 15.69 13.35 0.00
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning Malmö universitet 14.34 15.19 0.00
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö universitet 21.85 0.00 0.00
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Tandläkarutbildning Malmö universitet 20.68 21.04 0.00
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö universitet 16.30 14.50 0.00
Fastighetsföretagande Malmö universitet 16.15 16.50 0.70
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 11.35 11.53 0.10
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö universitet 12.98 13.65 0.00
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Informationsarkitekt Malmö universitet 16.77 16.80 0.90
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Malmö universitet 15.30 15.85 0.25
Medieproduktion och processdesign Malmö universitet 17.46 16.95 0.65
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Grafisk design Malmö universitet 20.35 20.79 1.05
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Malmö universitet 15.46 15.64 0.45
Förskollärarutbildning: Musikprofil Malmö universitet 11.91 13.93 0.00
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet 14.70 15.00 0.00
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Tandteknikerutbildning Malmö universitet 16.46 18.00 0.65
Peace and Conflict Studies Malmö universitet 15.70 17.27 0.00
Fastighetsförmedling Malmö universitet 17.30 16.59 0.70
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Socionomprogrammet Malmö högskola 17.78 17.32 0.95
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.70 13.37 0.85
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp Malmö universitet 10.77 11.87 0.00
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Produktionsledare: Media Malmö universitet 17.55 17.86 0.65
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö universitet 18.13 16.94 0.65
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Malmö universitet 16.40 16.80 0.40
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö universitet 14.04 14.63 0.00
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet 13.79 14.14 0.00
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Byggingenjör - Byggteknik Malmö universitet 15.26 14.88 0.50
International Migration and Ethnic Relations Malmö universitet 14.55 15.16 0.00
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö universitet 16.30 15.77 0.50
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 15.90 16.70 0.80
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola 15.90 11.63 0.60
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.10 13.60 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö universitet 16.41 16.52 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö universitet 16.50 16.53 0.80
Systemutvecklare Malmö universitet 16.81 17.05 1.00
Visuell kommunikation Malmö universitet 20.26 20.40 1.00
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola 14.06 16.54 0.65
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Malmö universitet 14.06 14.90 0.00
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet 16.67 16.97 0.55
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola 14.80 14.45 0.60
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö universitet 16.04 17.12 0.70
International Relations Malmö universitet 18.60 17.72 0.55
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet 17.70 17.98 0.80
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 11.70 12.30 0.70
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö universitet 15.20 14.36 0.60
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö universitet 18.30 17.60 0.95
Produktdesign Malmö universitet 19.95 19.74 1.00
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Malmö universitet 20.10 0.00 0.00
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa Malmö universitet 15.40 14.65 0.40
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 14.29 16.50 0.65
Human Rights Malmö universitet 17.24 15.50 0.45
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Socionomprogrammet Malmö universitet 18.80 17.95 0.90
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö universitet 16.80 17.22 0.75
Transport Management Malmö universitet 15.67 15.37 0.55
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.30 17.51 0.45
Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans åk 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö universitet 20.42 0.00 1.20
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Idrottsvetenskapligt program: Sport Management Malmö universitet 16.21 15.32 0.55
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö universitet 16.02 15.70 0.40
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Malmö universitet 14.78 14.08 0.30
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö universitet 17.92 17.56 0.75
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö universitet 16.67 18.02 0.45
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö universitet 12.60 12.84 0.00
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö universitet 16.78 19.96 0.70
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö universitet 17.97 19.04 0.80
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Malmö universitet 14.95 16.97 0.50
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.19 14.60 0.00
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Spelutveckling Malmö universitet 16.29 14.67 0.85
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Malmö universitet 15.90 15.96 0.70
Mångfaldsstudier Malmö universitet 15.27 15.93 0.30
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40