Sökresultat

Visar 150 sökresultat för "Malmö"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 -270 hp Malmö universitet 10.77 11.87 0.00
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.70 13.37 0.85
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Medieproduktion och processdesign Malmö universitet 17.46 16.95 0.65
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Transport Management Malmö universitet 15.67 15.37 0.55
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Malmö universitet 14.06 14.90 0.00
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö universitet 14.70 15.00 0.00
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Tandteknikerutbildning Malmö universitet 16.46 18.00 0.65
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö universitet 17.92 17.56 0.75
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Malmö universitet 13.65 14.94 0.00
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö universitet 16.67 18.02 0.45
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö universitet 21.85 0.00 0.00
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö universitet 12.60 12.84 0.00
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö universitet 16.41 16.52 0.80
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.10 13.60 0.80
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Produktionsledare: Media Malmö universitet 17.55 17.86 0.65
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö universitet 17.97 19.04 0.80
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Malmö universitet 20.10 0.00 0.00
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö universitet 13.79 14.14 0.00
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Byggingenjör - Byggteknik Malmö universitet 15.26 14.88 0.50
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
Mångfaldsstudier Malmö universitet 15.27 15.93 0.30
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Kriminologiprogrammet Malmö universitet 20.05 19.00 1.15
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö universitet 16.50 16.53 0.80
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 11.70 12.30 0.70
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Systemutvecklare Malmö universitet 16.81 17.05 1.00
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Malmö universitet 14.78 14.08 0.30
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö universitet 17.18 18.02 0.85
Grundlärarutbildning: Förskoleklass och grundskolans åk 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö universitet 20.42 0.00 1.20
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö universitet 16.67 16.97 0.55
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö universitet 16.04 17.12 0.70
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Interaction Design Malmö universitet 19.46 18.14 0.90
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
English Studies Malmö universitet 15.69 13.35 0.00
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Förskollärarutbildning: Förskollärarutbildning Malmö universitet 14.34 15.19 0.00
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö universitet 15.20 14.36 0.60
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö universitet 18.30 17.60 0.95
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö universitet 16.30 14.50 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Malmö universitet 15.90 15.96 0.70
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Fastighetsföretagande Malmö universitet 16.15 16.50 0.70
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Malmö universitet 14.95 16.97 0.50
Idrottsvetenskapligt program: Fysisk aktivitet och hälsa Malmö universitet 15.40 14.65 0.40
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola 15.90 11.63 0.60
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö universitet 14.29 16.50 0.65
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Grafisk design Malmö universitet 20.35 20.79 1.05
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Förskollärarutbildning: Musikprofil Malmö universitet 11.91 13.93 0.00
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola 14.06 16.54 0.65
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö universitet 16.80 17.22 0.75
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola 14.80 14.45 0.60
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 11.09 - -
Peace and Conflict Studies Malmö universitet 15.70 17.27 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Malmö universitet 17.08 14.90 0.75
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Fastighetsförmedling Malmö universitet 17.30 16.59 0.70
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Idrottsvetenskapligt program: Sport Management Malmö universitet 16.21 15.32 0.55
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö universitet 16.02 15.70 0.40
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö universitet 18.13 16.94 0.65
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö universitet 14.04 14.63 0.00
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö universitet 16.78 19.96 0.70
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 17.83 22.01 -
International Migration and Ethnic Relations Malmö universitet 14.55 15.16 0.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Malmö universitet 15.30 15.85 0.25
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö universitet 16.30 15.77 0.50
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 11.35 11.53 0.10
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.19 14.60 0.00
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Spelutveckling Malmö universitet 16.29 14.67 0.85
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö universitet 16.40 15.87 1.05
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Visuell kommunikation Malmö universitet 20.26 20.40 1.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Malmö universitet 15.46 15.64 0.45
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.30 17.51 0.45
Tandhygienistutbildning Malmö universitet 19.30 19.75 1.15
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
International Relations Malmö universitet 18.60 17.72 0.55
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet 17.70 17.98 0.80
Socionomprogrammet Malmö högskola 17.78 17.32 0.95
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö universitet 14.85 13.57 0.30
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö universitet 12.98 13.65 0.00
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Informationsarkitekt Malmö universitet 16.77 16.80 0.90
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
Produktdesign Malmö universitet 19.95 19.74 1.00
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Malmö universitet 16.40 16.80 0.40
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Tandläkarutbildning Malmö universitet 20.68 21.04 0.00
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Human Rights Malmö universitet 17.24 15.50 0.45
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
Socionomprogrammet Malmö universitet 18.80 17.95 0.90
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 15.90 16.70 0.80
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40