Sökresultat

Visar 49 sökresultat för "Västerås, Eskilstuna"

Få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Beteendevetenskapliga programmet Mälardalens högskola 17.55 17.15 0.75
Analytical Finance Mälardalens högskola 16.60 15.63 0.75
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.30 13.50 0.50
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat Mälardalens högskola 18.90 18.15 0.95
Internationella marknadsföringsprogrammet Mälardalens högskola 18.50 17.46 0.95
Fysioterapeutprogrammet Mälardalens högskola 19.20 19.35 1.00
Kandidatprogram i tillämpad AI Mälardalens högskola 14.85 15.21 0.75
Rumslig gestaltning - informationsdesign Mälardalens högskola 17.11 17.65 0.35
Statsvetarprogrammet Mälardalens högskola 14.48 14.79 0.30
Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram Mälardalens högskola 15.60 14.05 0.55
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Engelska Mälardalens högskola 15.30 14.77 0.10
International Business Management Mälardalens högskola 16.42 15.86 0.40
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Ämneskombination: Matematik/Teknik Mälardalens högskola 12.95 11.91 0.20
Socionomprogrammet Mälardalens högskola 18.32 18.24 0.75
Civilingenjörsprogrammet i robotik Mälardalens högskola 14.70 14.67 0.65
Byggnadsingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.35 13.93 0.55
Datavetenskapliga programmet Mälardalens högskola 15.82 17.07 0.90
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk Mälardalens högskola 15.65 14.33 0.20
Datornätverk och datakommunikation Mälardalens högskola 12.67 14.05 0.40
Energiingenjörsprogrammet Elektroteknik Mälardalens högskola 12.23 13.23 0.10
Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik Mälardalens högskola 12.00 10.50 0.30
Civilingenjörsprogrammet i energisystem Mälardalens högskola 14.90 11.64 0.85
Innovationsprogrammet-MTO Företagsekonomi Mälardalens högskola 16.90 17.75 0.80
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Matematik/Engelska Mälardalens högskola 18.30 13.37 1.30
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 12.10 10.80 0.35
Förskollärarprogrammet Mälardalens högskola 16.70 17.49 0.25
Datornätverk/Systemteknik Mälardalens högskola 16.44 15.45 1.05
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Mälardalens högskola 17.29 15.89 0.95
Grundlärarprogrammet grundskola 4-6 Mälardalens högskola 12.20 14.00 -
Innovationsprogrammet-MTO Psykologi Mälardalens högskola 15.59 15.50 0.35
Kandidatprogram i teknisk matematik Mälardalens högskola 14.43 14.30 0.60
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation Mälardalens högskola 10.70 12.90 0.20
Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram Mälardalens högskola 14.75 12.78 0.20
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 Mälardalens högskola 12.94 14.27 0.15
Tekniskt basår Mälardalens högskola 13.90 13.60 0.40
Ekonomprogrammet Mälardalens högskola 15.98 16.03 0.55
Ämneslärarprogrammet gymnasieskola ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap Mälardalens högskola 15.60 10.91 0.50
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat Mälardalens högskola 20.70 19.57 0.75
Informativ illustration - informationsdesign Mälardalens högskola 15.69 15.45 0.65
Internationella marknadsföringsprogrammet Allmän inriktning Mälardalens högskola 16.15 15.78 0.60
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Mälardalens högskola 15.50 14.71 0.75
Flygingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 14.97 15.04 0.20
Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola 16.46 16.97 0.55
Språk- och kommunikationsprogrammet Mälardalens högskola 11.75 12.80 0.00
Energiingenjörsprogrammet Mälardalens högskola 11.29 11.44 0.65
Folkhälsoprogrammet Mälardalens högskola 13.40 15.19 0.25
Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling Mälardalens högskola 12.00 14.10 0.00
Textdesign - informationsdesign Mälardalens högskola 12.55 14.66 0.00
Internationella marknadsföringsprogrammet Tyska Mälardalens högskola 16.70 - 0.40