Antagningspoäng för Design av digitala spel vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-87022

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.61 14.70 0.25 0.00 4.00
Urval 2 12.86 14.30 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Design av digitala spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.61 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 243 personer till Design av digitala spel vid Blekinge tekniska högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 36 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 35 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn