Antagningspoäng för Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86809

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 17.90 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 204 personer till Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 21 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 13.53 0.30 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 13.53 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

181

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

41

Under HT2019 sökte 181 personer till Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 33 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 18 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.51 14.60 0.65 0.00 2.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.51 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 235 personer till Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 21 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 16.30 0.35 3.50
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 220 personer till Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 26 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 23 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 15.60 0.60 2.00
Urval 2 10.00 11.59 0.25 99.99 2.00
För höstterminen år 2016 hade Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 261 personer till Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.07 16.58 0.70 3.00
Urval 2 10.60 12.77 0.35
För höstterminen år 2015 hade Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.07 i urvalsgrupp BI, 16.58 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 323 personer till Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 23 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 28 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 15.45 0.75 0.00
Urval 2 15.55 14.50 0.65
För höstterminen år 2014 hade Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 279 personer till Digital bildproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 19 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn