Antagningspoäng för Digital ljudproduktion vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86810

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.45 14.90 0.30 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Digital ljudproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.45 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

23

Under HT2017 sökte 145 personer till Digital ljudproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 19 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 13.40 0.50 3.00
Urval 2 11.70 10.40 0.35 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Digital ljudproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

28

Under HT2016 sökte 161 personer till Digital ljudproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 25 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 13.44 0.40 0.00
Urval 2 11.40 10.87 0.30 99.99
För höstterminen år 2015 hade Digital ljudproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 13.44 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

46

Under HT2015 sökte 205 personer till Digital ljudproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 43 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 38 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.10 0.80 0.00
Urval 2 12.95 15.02 0.45
För höstterminen år 2014 hade Digital ljudproduktion vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 206 personer till Digital ljudproduktion vid Blekinge tekniska högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 33 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn