Antagningspoäng för Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86811

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75 15.38 0.40 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 259 personer till Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola varav 29 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 44 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 42 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 15.35 0.55 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 306 personer till Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 56 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 48 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.47 14.75 0.75 3.00
Urval 2 13.10 3.00
För höstterminen år 2017 hade Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.47 i urvalsgrupp BI, 14.75 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

375

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 375 personer till Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola varav 57 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 57 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 56 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.99 14.80 0.90 3.00
Urval 2 13.90 13.69 0.75 2.50
För höstterminen år 2016 hade Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.99 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 472 personer till Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola varav 42 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 41 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 39 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 15.50 0.95 0.00
Urval 2 14.63 13.27 0.85 3.00
För höstterminen år 2015 hade Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

543

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 543 personer till Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola varav 86 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 43 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 49 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 16.70 0.90 0.00
Urval 2 14.80 14.52 0.75
För höstterminen år 2014 hade Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

539

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

37

Under HT2014 sökte 539 personer till Digitala spel vid Blekinge tekniska högskola varav 84 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 27 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn