Antagningspoäng för Ekonom online, Helfart vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86814

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 19.60 1.20 4.00
Urval 2 19.08 19.13 1.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ekonom online, Helfart vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1866

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 1866 personer till Ekonom online, Helfart vid Blekinge tekniska högskola varav 540 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 58 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 54 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn