Antagningspoäng för Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86812

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.30 0.90 0.00 3.00
Urval 2 15.31 16.60 0.65 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

433

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

86

Under HT2020 sökte 433 personer till Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola varav 98 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 36 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 86 personer varav 41 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.68 17.34 0.90 0.00 4.00
Urval 2 14.20 16.67 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.68 i urvalsgrupp BI, 17.34 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 342 personer till Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola varav 92 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 38 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 33 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.77 16.56 0.85 0.00 0.00
Urval 2 13.44 15.25 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.77 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 334 personer till Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola varav 96 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 36 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 33 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.90 0.90 4.00
Urval 2 14.90
För höstterminen år 2017 hade Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 322 personer till Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola varav 65 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 41 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 38 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.98 1.00 4.00
Urval 2 13.31 15.15 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

390

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

95

Under HT2016 sökte 390 personer till Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola varav 103 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 38 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 38 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.31 1.05 3.00
Urval 2 16.89 14.65 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

376

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

95

Under HT2015 sökte 376 personer till Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola varav 101 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 50 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 52 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.67 18.61 1.20 0.00
Urval 2 16.95 16.93 1.05
För höstterminen år 2014 hade Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 18.67 i urvalsgrupp BI, 18.61 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

390

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 390 personer till Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola varav 101 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 29 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 31 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn