Antagningspoäng för Högskoleingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86817

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.77 14.85 0.70
Urval 2 14.85 0.70 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Högskoleingenjör i maskinteknik på Blekinge tekniska högskola 14.77 i urvalsgrupp BI, 14.85 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 216 personer till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 32 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 23 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 11.86 0.50 99.99 0.00
Urval 2 14.80 11.86 0.85 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 11.86 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 216 personer till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 25 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 14 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 14.65 0.60 0.00
Urval 2 15.05 14.11 0.60 99.99
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 152 personer till Högskoleingenjör i maskinteknik vid Blekinge tekniska högskola varav 12 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 21 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 14 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn