Antagningspoäng för Interaktion med webbteknologier vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86887

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 13.03 0.15 99.99 0.00
Urval 2 13.35 0.35 99.99
Höstterminen år 2016 hade Interaktion med webbteknologier vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 13.03 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 79 personer till Interaktion med webbteknologier vid Blekinge tekniska högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 16 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 11 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn