Antagningspoäng för International Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86803

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.61 13.14 0.70 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade International Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 12.61 i urvalsgrupp BI, 13.14 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2017 sökte 187 personer till International Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 21 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 13.10 0.45 0.00
Urval 2 12.10 13.60 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade International Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 12.50 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 198 personer till International Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola varav 20 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 33 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 33 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 13.87 0.65 0.00
Urval 2 11.00 10.70 0.35 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade International Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 13.87 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 191 personer till International Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 28 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 27 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 13.40 0.60 0.00
Urval 2 14.90 14.14 0.55
För höstterminen år 2014 hade International Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 143 personer till International Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 27 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 23 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn