Antagningspoäng för IT-säkerhet vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86824

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 13.62 0.60 0.00
Urval 2 12.85 12.69 0.40
För höstterminen år 2016 hade IT-säkerhet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 13.62 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

354

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 354 personer till IT-säkerhet vid Blekinge tekniska högskola varav 66 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 62 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 51 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.52 14.65 0.60 3.00
Urval 2 12.79 10.81 0.35 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade IT-säkerhet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.52 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 347 personer till IT-säkerhet vid Blekinge tekniska högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 50 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 51 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.12 0.70 0.00
Urval 2 14.30 12.67 0.65
För höstterminen år 2014 hade IT-säkerhet vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.12 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

286

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 286 personer till IT-säkerhet vid Blekinge tekniska högskola varav 52 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 45 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 42 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn