Antagningspoäng för Produktutveckling vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86930

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.89 15.42 0.00 0.00 4.00
Urval 2 12.17 15.02 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Produktutveckling vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.89 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

489

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 489 personer till Produktutveckling vid Blekinge tekniska högskola varav 91 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 59 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 50 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.80 14.02 0.00 0.00 2.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Produktutveckling vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 11.80 i urvalsgrupp BI, 14.02 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

380

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

120

Under HT2019 sökte 380 personer till Produktutveckling vid Blekinge tekniska högskola varav 83 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 96 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 72 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 13.37 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 11.61 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Produktutveckling vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 13.37 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

400

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 400 personer till Produktutveckling vid Blekinge tekniska högskola varav 102 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 83 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 75 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn