Antagningspoäng för Produktutveckling, Halvfart vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86821

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.11 15.68 0.35 3.00
Urval 2 12.70 13.95 2.00
För höstterminen år 2017 hade Produktutveckling, Halvfart vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.11 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

110

Under HT2017 sökte 342 personer till Produktutveckling, Halvfart vid Blekinge tekniska högskola varav 89 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 88 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 62 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.72 16.33 0.55 3.00
Urval 2 14.90 16.65 0.35 2.00
För höstterminen år 2016 hade Produktutveckling, Halvfart vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.72 i urvalsgrupp BI, 16.33 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 353 personer till Produktutveckling, Halvfart vid Blekinge tekniska högskola varav 84 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 76 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 61 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.10 0.80 4.00
Urval 2 15.10 15.94 0.30
För höstterminen år 2015 hade Produktutveckling, Halvfart vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 293 personer till Produktutveckling, Halvfart vid Blekinge tekniska högskola varav 61 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 40 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 36 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.18 0.80 3.00
Urval 2 15.25 16.06 0.10 3.00
För höstterminen år 2014 hade Produktutveckling, Halvfart vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.18 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 242 personer till Produktutveckling, Halvfart vid Blekinge tekniska högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 37 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 31 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn