Antagningspoäng för Produktutveckling, Helfart vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86820

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 12.85 3.50
Urval 2 11.40 12.80 3.50
För höstterminen år 2017 hade Produktutveckling, Helfart vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 12.85 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

355

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 355 personer till Produktutveckling, Helfart vid Blekinge tekniska högskola varav 60 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 71 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 50 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 13.31 0.05 2.00
Urval 2 9.91 10.81 0.35 99.99 2.00
För höstterminen år 2016 hade Produktutveckling, Helfart vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 13.31 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 313 personer till Produktutveckling, Helfart vid Blekinge tekniska högskola varav 52 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 85 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 67 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 16.16 0.70 4.00
Urval 2 13.56 15.69 0.55 4.00
För höstterminen år 2015 hade Produktutveckling, Helfart vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

368

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 368 personer till Produktutveckling, Helfart vid Blekinge tekniska högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 46 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 46 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.87 0.50 4.00
Urval 2 13.80 15.87 0.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Produktutveckling, Helfart vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.87 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 305 personer till Produktutveckling, Helfart vid Blekinge tekniska högskola varav 51 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 42 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 34 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn