Antagningspoäng för Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86804

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 15.50 0.50 0.00 3.50
Urval 2 13.06 14.45 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

327

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 327 personer till Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola varav 74 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 64 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 59 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.03 14.49 0.60 0.00 0.00
Urval 2 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.03 i urvalsgrupp BI, 14.49 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

286

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 286 personer till Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 67 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 58 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.15 0.70 0.00
Urval 2 14.30 12.42 0.35
För höstterminen år 2016 hade Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

319

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 319 personer till Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 42 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 35 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.15 13.38 0.80 3.00
Urval 2 13.15 12.43 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.15 i urvalsgrupp BI, 13.38 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

271

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

47

Under HT2015 sökte 271 personer till Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 49 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 44 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 14.49 0.75 0.00
Urval 2 13.60 11.04 0.75 3.00
För höstterminen år 2014 hade Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 14.49 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 215 personer till Software Engineering vid Blekinge tekniska högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 33 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 27 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn