Antagningspoäng för Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86805

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.79 15.26 0.20 0.00 0.00
Urval 2 12.24 13.50 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.79 i urvalsgrupp BI, 15.26 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

331

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 331 personer till Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 61 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 59 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 58 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.45 14.33 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.45 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

305

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

57

Under HT2019 sökte 305 personer till Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 55 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 66 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 55 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.23 13.10 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.23 i urvalsgrupp BI, 13.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

320

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2018 sökte 320 personer till Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 51 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 67 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 56 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 13.55 0.75 3.00
Urval 2 12.90 12.20 0.60
För höstterminen år 2017 hade Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 13.55 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

394

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 394 personer till Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 74 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 77 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 71 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 14.44 0.85 3.50
Urval 2 14.70 12.83 0.55 3.00
För höstterminen år 2016 hade Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 14.44 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

483

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 483 personer till Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 64 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 66 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 61 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.31 0.90 3.00
Urval 2 14.90 13.77 0.90 3.00
För höstterminen år 2015 hade Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.31 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

522

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 522 personer till Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 81 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 62 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 58 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.35 15.05 0.90 0.00
Urval 2 14.40 14.14 0.60
För höstterminen år 2014 hade Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.35 i urvalsgrupp BI, 15.05 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 495 personer till Spelprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 65 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 58 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 54 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn