Antagningspoäng för Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86806

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.31 14.48 0.30 0.00 0.00
Urval 2 11.90 12.59 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.31 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 254 personer till Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 47 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 45 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 0.00 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 12.50 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 242 personer till Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola varav 50 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 50 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 52 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.65 0.70 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

68

Under HT2018 sökte 276 personer till Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola varav 65 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 61 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 55 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 14.40 0.70 3.00
Urval 2 12.42 0.40 3.00
För höstterminen år 2017 hade Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.26 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

329

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 329 personer till Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola varav 66 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 52 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 56 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 13.97 0.85 3.00
Urval 2 14.95 13.45 0.85 3.00
För höstterminen år 2016 hade Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 13.97 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

406

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

62

Under HT2016 sökte 406 personer till Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola varav 82 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 55 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 50 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.90 0.80 3.00
Urval 2 14.20 14.00 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

450

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

72

Under HT2015 sökte 450 personer till Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola varav 85 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 62 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 58 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.40 0.85 4.00
Urval 2 14.70 14.81 0.75 3.00
För höstterminen år 2014 hade Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

448

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 448 personer till Technical artist i spel vid Blekinge tekniska högskola varav 93 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 53 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 54 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn