Antagningspoäng för Tekniskt basår vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86822

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.32 12.36 0.55 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 12.32 i urvalsgrupp BI, 12.36 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

450

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

112

Under HT2017 sökte 450 personer till Tekniskt basår vid Blekinge tekniska högskola varav 74 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 113 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 112 personer varav 92 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 14.02 0.70 3.00
Urval 2 10.60 10.65 0.05 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 14.02 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

552

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 552 personer till Tekniskt basår vid Blekinge tekniska högskola varav 80 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 88 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 92 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 13.60 0.65 3.00
Urval 2 12.90 11.80 0.40 2.00
För höstterminen år 2015 hade Tekniskt basår vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

595

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

135

Under HT2015 sökte 595 personer till Tekniskt basår vid Blekinge tekniska högskola varav 106 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 129 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 114 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.35 14.73 0.70 3.50
Urval 2 13.10 13.13 0.50 3.50
För höstterminen år 2014 hade Tekniskt basår vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 14.35 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

105

Under HT2014 sökte 472 personer till Tekniskt basår vid Blekinge tekniska högskola varav 80 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 91 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 84 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn