Antagningspoäng för Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86807

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.76 0.90 0.00 4.00
Urval 2 17.20 17.49 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 206 personer till Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 29 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.90 0.90 0.00 3.00
Urval 2 16.00 16.60 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

44

Under HT2019 sökte 216 personer till Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 58 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 35 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 16.55 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.35 16.55 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 223 personer till Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 54 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 26 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.73 0.75 3.00
Urval 2 15.30 15.73 0.75 3.00
För höstterminen år 2017 hade Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

74

Under HT2017 sökte 534 personer till Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 91 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 64 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 51 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 16.68 0.90 3.00
Urval 2 15.94 16.68 0.90 3.00
För höstterminen år 2016 hade Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

647

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 647 personer till Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 119 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 77 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 59 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 14.08 0.55 3.00
Urval 2 12.70 6.63 0.30 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 14.08 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

302

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

47

Under HT2015 sökte 302 personer till Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 43 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 43 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.55 13.41 0.50 0.00
Urval 2 10.50 10.39 0.80 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 11.55 i urvalsgrupp BI, 13.41 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 237 personer till Webbprogrammering vid Blekinge tekniska högskola varav 20 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 39 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 31 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn