Antagningspoäng för Webbutveckling vid Blekinge tekniska högskola

Programkod: BTH-86813

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.23 13.75 0.60 3.00
Urval 2 9.80 8.58 0.15 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Webbutveckling vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.23 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

275

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 275 personer till Webbutveckling vid Blekinge tekniska högskola varav 29 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 38 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 42 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 14.44 0.60 4.00
Urval 2 11.43 12.36 0.45 4.00
För höstterminen år 2014 hade Webbutveckling vid Blekinge tekniska högskola antagningspoängen 13.35 i urvalsgrupp BI, 14.44 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

217

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

39

Under HT2014 sökte 217 personer till Webbutveckling vid Blekinge tekniska högskola varav 32 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 36 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 34 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Blekinge tekniska högskola

Andra utbildningar i Karlshamn