Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Bild vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2XLQ

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.84 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Bild vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

15

Under HT2019 sökte 76 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Bild vid Högskolan Dalarna varav 20 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 0 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 1 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.68 17.46 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.68 17.46 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Bild vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.68 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 97 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Bild vid Högskolan Dalarna varav 26 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun