Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2XEC

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 16.77 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.20 16.77 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2018 sökte 190 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska vid Högskolan Dalarna varav 34 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun