Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska, Geografi, Historia vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MTZ

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.19 15.78 0.45 0.00
Urval 2 14.19 15.78 0.85
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska, Geografi, Historia vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.19 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 70 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Engelska, Geografi, Historia vid Högskolan Dalarna varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun