Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Geografi, Historia, Religion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MU3

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.87 13.35 0.40 0.00
Urval 2 10.59 12.95 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Geografi, Historia, Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.87 i urvalsgrupp BI, 13.35 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 90 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Geografi, Historia, Religion vid Högskolan Dalarna varav 14 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun