Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2Z4W

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 15.24 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 15.24 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2020 sökte 143 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia vid Högskolan Dalarna varav 32 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 17 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 14.04 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 13.46 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 14.04 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under VT2019 sökte 134 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia vid Högskolan Dalarna varav 33 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 12 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun