Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia, Geografi, Religion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LY5

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 16.01 0.40 0.00
Urval 2 11.40 14.27 0.35
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia, Geografi, Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

102

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under VT2014 sökte 102 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Historia, Geografi, Religion vid Högskolan Dalarna varav 18 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun