Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H34UR

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 14.66 0.00 0.00 4.00
Urval 2 14.55 14.63 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 14.66 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2020 sökte 115 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild vid Högskolan Dalarna varav 32 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 1 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun