Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång engelska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H34US

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.69 14.68 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.33 14.68 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång engelska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.69 i urvalsgrupp BI, 14.68 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 205 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång engelska vid Högskolan Dalarna varav 44 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun