Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång religion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H34UW

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.28 16.15 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.28 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 109 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång religion vid Högskolan Dalarna varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 15 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun