Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H34UY

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 17.15 0.00 0.00 3.50
Urval 2 12.01 15.03 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 178 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång svenska vid Högskolan Dalarna varav 46 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 3 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 4 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun