Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik, Engelska, Svenska som andras vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LY6

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 12.81 1.40 99.99
Urval 2 13.30 1.40 99.99
För vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik, Engelska, Svenska som andras vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.30 i urvalsgrupp BI, 12.81 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under VT2014 sökte 37 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik, Engelska, Svenska som andras vid Högskolan Dalarna varav 12 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun