Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik, Geografi, Historia vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LY7

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.36 0.80
Urval 2 14.82 1.20 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik, Geografi, Historia på Högskolan Dalarna 11.36 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under VT2014 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Matematik, Geografi, Historia vid Högskolan Dalarna varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun