Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2XEK

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.93 0.00 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.93 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

13

Under HT2019 sökte 65 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion vid Högskolan Dalarna varav 16 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 7 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.36 15.29 0.65 0.00 0.00
Urval 2 14.59 15.03 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.36 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 123 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion vid Högskolan Dalarna varav 25 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun