Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion, Geografi, Historia vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MU2

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 17.99 0.35 0.00
Urval 2 15.50 17.99 0.25
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion, Geografi, Historia vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 66 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Religion, Geografi, Historia vid Högskolan Dalarna varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun