Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2XEM

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75 14.86 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 14.86 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under VT2020 sökte 155 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska vid Högskolan Dalarna varav 42 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 6 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 13.08 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.25 i urvalsgrupp BI, 13.08 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

25

Under HT2019 sökte 113 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska vid Högskolan Dalarna varav 22 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 5 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 2 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.94 15.29 0.35 0.00 0.00
Urval 2 13.41 14.89 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.94 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2019 sökte 160 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska vid Högskolan Dalarna varav 50 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 15.04 0.30 0.00 0.00
Urval 2 13.30 15.04 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

33

Under HT2018 sökte 190 personer till Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska vid Högskolan Dalarna varav 45 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 6 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun