Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Engelska, Svenska som andraspr vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LY2

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 15.06 0.05 0.00
Urval 2 13.07 15.06 0.05
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Engelska, Svenska som andraspr vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 15.06 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 103 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Engelska, Svenska som andraspr vid Högskolan Dalarna varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.42 15.76 0.35 0.00
Urval 2 11.60 13.38 0.35
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Engelska, Svenska som andraspr vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 14.42 i urvalsgrupp BI, 15.76 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2014 sökte 95 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Engelska, Svenska som andraspr vid Högskolan Dalarna varav 23 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun