Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Geografi, Religion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-V2LY3

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 13.79 0.40 0.00
Urval 2 12.33 0.40
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Geografi, Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 13.79 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 63 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Geografi, Religion vid Högskolan Dalarna varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun