Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Historia, Religion vid Högskolan Dalarna

Programkod: HDA-H2MU5

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.27 15.68 0.10 0.00
Urval 2 13.72 14.90 0.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Historia, Religion vid Högskolan Dalarna antagningspoängen 16.27 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 84 personer till Ämneslärarprogrammet - inriktning grundskolans årskurs 7-9 - Svenska, Historia, Religion vid Högskolan Dalarna varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 0 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan Dalarna

Andra utbildningar i Falun